Tipus de CV

Català

Castellano

Cronològic

Organitza la informació del més antic al més recent que un a fet. Tant en l’aspecte formatiu com en el laboral. Aconsellable sobretot per a persones que comencen treballar.

Organiza la información de lo más antiguo a lo más reciente que uno ha hecho. Tanto en el aspecto formativo como en el laboral. Aconsejable sobretodo para las personas que empiezan a trabajar.

Invers

Organitza la informació del més recent al més antic que un a fet. Tant en l’aspecte formatiu com en el laboral. Aconsellable sobretot per a persones que porten temps treballant.

Organiza la información de lo más reciente a lo más antiguo que uno ha hecho. Tanto en el aspecto formativo como en el laboral. Aconsejable sobretodo para las personas que llevan tiempo trabajando.

Temàtic

Organitza la informació per àmbits laborals, vinculant la formació que tenen relació amb cadascun d’ells. Eficaç també quant hi ha períodes en els que no s’ha estat ocupat.

Organiza la información por ámbitos laborales, vinculando las formaciones que tienen relación. Eficaz también para cuando hay períodos en los que no se ha estado ocupado.